Kirjaudu sisään

Etusivu

Yhdistys

Ajankohtaista

Lintuharrastus

Toiminta

Havainnot

Tankarin lintuasema

Suojelutoiminta

Lintujen ja niiden elinympäristöjen suojelu on yksi yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä. Yhdistys osallistuu suojelutoimintaan mm. linnustolaskentojen ja -kartoitusten muodossa. Yhdistys antaa myös asiantuntijalausuntoja viranomaisille mm. erilaisista maankäyttöön liittyvistä hankkeista. KPLY on ottaa myös kantaa lajisuojeluun mm. antamalla lausuntoja riistakeskuksien poikkeuslupiin.

Lintujen elinympäristöjen suojelussa on tärkeää alueiden kartoitukset, rajaamiset ja linnustonseurannat kyseisillä kohteilla. Linnustonsuojeluun helpoiten voit osallistua tallentamalla havaintosi Tiiraan. Tiirassa olevat havaintoaineistot ovat merkittävä tausta-ainesto. Suomessa tärkeä lintujen pesimä- ja levähdysalueet on kartoitettu ja arvotettu kansainvälisesti (IBA) ja valtakunnallisesti (FINIBA) tärkeisiin lintualueisiin. Lisäksi parhaillaan on käynnissä maakunnallisten tärkeiden lintualueiden kartoitus (MAALI).

Tapahtumakalenteri

ma ti ke to pe la su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30